Adverteren print

Vakblad Home & Living mag zich het marktleidende vakblad noemen voor de Home, Gift & Gardenbranche. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door EMAP Communications en de Trade Mart wees uit dat Home & Living veruit het best gelezen blad in de branche is. Met een oplage van 4.000 exemplaren en een verschijningsfrequentie van 8 maal per jaar, met als speerpunten de belangrijke vakbeurzen, is Vakblad Home & Living het ideale medium om uw producten en/of diensten actiematig in de ‘etalage’ te zetten of om thematisch uw naamsbekendheid in de branche te vergroten.

Oplage
4.000 exemplaren

Verspreiding
woondecoratiewinkels
woninginrichters
meubelwinkels
woningtextielwinkels
tuincentra en bloemisten
winkels in verlichting
antiekdetaillisten
lifestylewinkels
kadoshops
detailhandel gemengde branche

Advertenties
4.000 detaillisten in de Home, Gift en Garden branche, beslissingnemers en invloedrijke spelers in de interieurbranche oriënteren zich in vakblad Home & Living. Het blad wordt intensief gelezen en is een belangrijke bron van vakinformatie. Home & Living is een blad met een onafhankelijke werkwijze. Adverteerders verbinden daarom graag hun naam aan het vakblad. Tevens tonen recente mediabereiksonderzoeken aan dat Home & Living zich marktleider mag noemen.

Direct response advertising in vakblad Home & Living is een uiterst effectieve manier om in contact te komen met hete prospects.

Voordelen en mogelijkheden van adverteren in vakblad Home & Living zijn:
ondersteunen van persoonlijke verkoop, direct mail-acties en telemarketing
het genereren van sales leads
thematisch naamsbekendheid onderhouden en bewerkstelligen
actiematig uw diensten en (nieuwe) producten en concepten ‘in de etalage zetten’ in het voortraject van bijvoorbeeld beurzen
aankondigen acties
voor buitenlandse bedrijven zeer interessant wanneer men de Nederlandse markt wil penetreren, naamsbekendheid wil verhogen en het dealernetwerk willen vormgeven en/of uitbreiden
het plaatsen van personeelsadvertenties.

Advertorials
Een reclamemogelijkheid naast het reguliere adverteren is een advertorial. Een advertorial bestaat uit commerciële redactionele tekst eventueel gecombineerd met foto’s opgemaakt in de stijl van Home & Living. Deze tekst kan compleet worden aangeleverd, maar ook in overleg opgesteld worden door een redacteur van Home & Living.

Specials en extra thema’s
Vakblad Home & Living verschijnt 8 maal per jaar. Naast actualiteit, achtergronden, reportages, marktontwikkelingen en de presentatie van onderzoeken wordt in de diverse edities een extra thema belicht. Voor een themagerelateerd bedrijf kan dit extra interessant zijn omdat de attentiewaarde rond de producten en/of diensten dan extra hoog is. De verschijningsdata zijn opgebouwd rond belangrijke vakbeurzen en dus belangrijke inkoopmomenten.

Bijzondere projecten
Het is ook mogelijk om in samenwerking met Home & Living een definitie te maken van een speciaal project. Het is mogelijk een 16 pagina-katern te reserveren in een van de edities, en deze al naar gelang de wens van de klant, te laten produceren door Home & Living. Marktonderzoek is een andere mogelijkheid. Bij interesse kunt u zich wenden tot de accountmanager van vakblad Home & Living.

Internetbanners
Klik hier voor online adverteren op www.homeandliving.nl.

Bijsluiters en meehechters
Het is natuurlijk ook mogelijk om materiaal in het blad mee te hechten of bij te sluiten. Kant-en-klaar materiaal kan worden afgeleverd bij onze drukker. Voor een bijsluiter wordt een bedrag aan Recht van Reclame en een bedrag porti en insteekkosten in rekening gebracht. Informeer naar de diverse mogelijkheden!

Deadlines reserveren en materiaal
3 weken voor verschijning.

Bel nu voor een toelichting op de mogelijkheden, reserveringen, het opstellen van een jaarcontract of een oriënterend gesprek.

CONTACT

Accountmanager Home & Living
Wilco Stemerdink
T: +31 (0)88 – 6440 681
E: w.stemerdink@archermedia.nl

Marco Blijswijk
T: +31(0)88 – 2266 667
E: m.blijswijk@archermedia.nl

Traffic
T +31 (0)88 644 06 84
traffic@archermedia.nl

 

 

 

 Nieuws