Adverteren online

www.homeandliving.nl is de website behorend bij Vakblad Home & Living. Een site met het allerlaatste nieuws uit de branche en veel handige rubrieken.

Neem voor adverteermogelijkheden contact op met de accountmanager van Home & Living:

Wilco Stemerdink
T: +31 (0)88 – 6440 681
E: w.stemerdink@archermedia.nl

Marco Blijswijk
T: +31(0)88 – 2266 667
E: m.blijswijk@archermedia.nl

 Nieuws